Monitoring stanu powietrza w powiecie gostyńskim

Przedstawiamy wyniki pomiarów jakości powietrza w powiecie gostyńskim, które wykonano w poszczególnych rejonach w dniach 25 i 30 października 2020 roku.