Pomiar pyłu zawieszonego PM 2.5 we wrześniu i w październiku 2023 roku

Badania terenowe

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie

Czytaj więcej...

Grudniowy mróz

Ochłodzenie powietrza niesie zasobą konsekwencje większej ilości zanieczyszczeń w atmosferze. W ostatnim tygodniu przy ujemnych temperaturach, odnotowano bardzo wysokie wartości pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.

Czytaj więcej...

Czystość powietrza w październiku

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przez miesiąc październik dokonywali pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 na terenie Gostynia oraz powiatu gostyńskiego.

Czytaj więcej...

Nowi badacze Ekopracowni

Wrzesień już  za nami, ciekawe jakie mamy powietrze w naszym powiecie? Do pracy zabrała się klasa 1d turystyczno-językowa, która pod opieką nauczyciela geografii i chemii monitoruje powietrze, bada wodę cieków gostyńskich.

Czytaj więcej...

Ekopracownia dla uczniów szkoły podstawowej

W czwartek 24 marca uczniowie klasy 1c gościli na innowacji geograficznej młodszych kolegów szkoły podstawowej. Dzielili się wiedzą na temat zmian klimatu spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery.

Czytaj więcej...

Dymy nad Gostyniem

11.01.2022 rok, godziny poranne, temperatura -7 st C, wysokie ciśnienie 1022 hPa,  bezwietrznie. Nad miastem unoszą się dymy z domów jednorodzinnych i zakładadów. 

Czytaj więcej...

W terenie

Podczas zajęć terenowych uczniowie klasy 1c badali pył zawieszony PM 2,5.

Czytaj więcej...

Sezon grzewczy

Na podstawie badań powietrza w naszym powiecie, zauważamy podwyższone wartości pyłu zawieszonego PM2,5. Jest to mocno zauważalne w godzinach wieczornych, przy ogrzewaniu domów jednorodzinnych.

Czytaj więcej...

Przed sezonem grzewczym

Przed nami sezon grzewczy, zastanawiamy się, czy w tym roku jakość powietrza w naszym powiecie ulegnie poprawie. Na obecną chwilę możemy cieszyć się  powietrzem bez dymu, aby jak najdłużej  temperatura była ok. 20 C.

Czytaj więcej...

Szkodliwe dla zdrowia

Podczas emisji niskiej – spalania w piecach przydomowych niskiej jakości węgla, innych szkodliwych produktów, do atmosfery dostają się szkodliwe pyły, które mają zły wpływ na nasz układ oddechowy.

Czytaj więcej...

Stan powietrza w okresie grzewczym

Podczas lekcji informatyki, w ramach działającej w szkole Ekopracowni, uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, które stanowią swoisty raport klimatyczny z prawie całego kraju. Zapraszamy do zapoznania się z jedną z nich.

Czytaj więcej...

Monitoring stanu powietrza w powiecie gostyńskim

Przedstawiamy wyniki pomiarów jakości powietrza w powiecie gostyńskim, które wykonano w poszczególnych rejonach w dniach 25 i 30 października 2020 roku.

Czytaj więcej...

Wrześniowy stan powietrza

Po dłuższym czasie przerwy spowodowanej  epidemią wreszcie wracamy do ponownego monitoringu pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 na terenie naszego powiatu.

Czytaj więcej...

Monitoring stanu powietrza w powiecie gostyńskim - luty 2020

O jakości powietrza w naszym regionie decydują także masy powietrza  napływające nad Wielkopolskę. Korzystne dla nas ze względu niskiego stężenia pyłów PM10 i PM 2,5 są wietrzne dni i noce, wtedy wartości pyłu zawieszonego są w normie.

Czytaj więcej...

Pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 - październik 2019

Przedstawiamy wyniki pomiarów jakości powietrza w Gostyniu i Kunowie, które wykonano w poszczególnych rejonach w dniach 28 i 29 listopada 2019 roku.

Czytaj więcej...

Młodzieżowy Kongres Klimatyczny

W czwartek 10 października 2019 r. uczniowie klasy 2B pod opieką pani Katarzyny Miedziarek wzięli udział w Młodzieżowym Kongresie Klimatycznym w Poznaniu, gdzie zaprezentowali pracę szkoły na rzecz ochrony środowiska Powiatu Gostyńskiego.

Czytaj więcej...

Podsumowanie – Ekopracownia

Od września 2018 roku w ramach działań Ekopracowni monitorowano zapylenie powietrza pyłem PM 2,5 i PM 10. Po przeanalizowaniu wyników można stwierdzić, że normy przekroczone zostały przede wszystkim w okresie grzewczym, od listopada do marca.

Czytaj więcej...