Bezpieczny powrót do szkół - informacje dla rodziców

Bezpieczny powrót do szkół - informacje dla ucznia

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Czytaj więcej...

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

W ZSO w Gostyniu od 1 września 2020 r., szkoła będzie uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Czytaj więcej...