Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą do odbioru w piątek, tj. 7 lipca 2023 r. w godz. od 10:00-12:00 oraz przez kolejne dni od poniedziałku do piątku od 7:00-14:00 w sekretariacie szkoły. Prosimy mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Jeśli absolwent nie może odebrać świadectwa osobiście, osoba upoważniona musi mieć przy sobie swój dowód osobisty i upoważnienie napisane przez absolwenta. Poniżej wzór upoważnienia:

 

 

Wzór upoważnienia:

 

 Gostyń, dnia...........

 

 

Upoważnienie

 

 

Ja niżej podpisany/a Jan Kowalski zamieszkały w Gostyniu ul. Wróbla 5, legitymujący/a się dowodem osobistym nr dowodu XXxx111 upoważniam Panią Marię Kowalską legitymującą się dowodem osobistym nr dowodu XXxxx222 do odbioru mojego świadectwa dojrzałości.

 

 

 

Podpis osoby upoważniającej