Dźwięki wiatru i morza

W połowie grudnia 2022 r. uczniowie klasy 3a oraz 4d wzięli udział w wykładzie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykład pt. "Dźwięki wiatru i morza" poprowadził ceniony profesor Rufin Makarewicz.

Uczniowie zgormadzeni w wypełnionej po brzegi auli z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, a pod koniec wspólnie odśpiewano piosenkę "Jingle Bells".