Uwaga!!! Rekrutacja - informacje

Przypominamy, że samo wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z udziałem w rekrutacji. Poniżej prezentujemy dwa sposoby skutecznej rekrutacji.

Skuteczna rekrutacja polega na dwóch sposobach:

1. wypełnienie wniosku, wydrukowanie i dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru.

2. w przypadku wybrania opcji online, należy wypełnić wniosek, podpisać, zeskanować bądź zrobić wyraźne zdjęcie. Następnie zeskanowany wniosek załączamy do swojego konta i wybieramy akcję: złóż wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

Szczegółowa instrukcja:

https://nabor.pcss.pl/gostyn/szkolaponadpodstawowa/File/Download/4139