UWAGA ABSOLWENCI

Absolwentów szkoły informujemy, iż wyniki egzaminu maturalnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu udostępni 30 czerwca (wtorek). Będzie można zapoznać się z nimi na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce serwis dla uczniów/absolwentów, po wcześniejszym utworzeniu konta.
Świadectwa będą wydawane tego samego dnia w salach na parterze od godz. 10:00. Wyniki należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość bądź przez osoby trzecie, po wcześniejszym złożeniu przez absolwenta w sekretariacie szkoły upoważnienia, wskazującego upoważnioną osobę oraz serię i numer jej dokumentu tożsamości lub po okazaniu przez ww. osobę upoważnienia notarialnego. W innym wypadku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, świadectwo nie zostanie wydane.

W przypadku niezdania jednego z egzaminów i chęci przystąpienia do jego poprawy w sierpniu, należy złożyć w sekretariacie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, tj. do 7 lipca br., deklarację na odpowiednim druku (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie www.oke.poznan.pl)

Terminy egzaminów poprawkowych
- egzamin pisemny: 25 sierpnia godz. 9:00
- egzamin ustny: 24 - 28 sierpnia br.
Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie.