XVI Powiatowy Konkurs Literacko- Plastyczno- Fotograficzny- zmiana terminu składania prac

Termin składania prac na XVI Powiatowy Konkurs "Dialog z rzeczywistością" zostaje przesunięty.  Można je dostarczać do 11 marca 2022 roku (pocztą na adres ZSO w Gostyniu lub osobiście do sekretariatu szkoły).

Regulamin  i potrzebne załączniki znajdziesz w poprzednich wpisach.

Zapraszamy do udziału!