Goście z Indonezji i Brazylii w ZSO

W ramach projektu międzynarodowych praktyk studenckich organizacji Aiesec gościliśmy w dniach  od 2 do 6 lutego w naszej szkole Fiqho Falderiko z Indonezji i Carlę Galante z Brazylii. Ideą projektu jest poznawanie innych kultur i poszerzanie wiadomości o innych krajach poprzez medium języka angielskiego, a także kształtowanie postaw tolerancji i otwartości. Fiqho i Carla prowadzili zajęcia z różnymi grupami uczniów, prezentowali materiały dotyczące życia w ich krajach i mieli okazję do poznania naszych rodzimych zwyczajów. Popołudnia spędzali na pozalekcyjnych spotkaniach z młodzieżą ZSO i zwiedzaniu Gostynia. Konieczność porozumiewania się z gośćmi wyłącznie w języku angielskim była dla młodzieży doskonałą motywacją do nauki, a zdobywanie informacji o życiu w innych stronach świata jest zawsze bardzo cennym doświadczeniem, skłaniającym do przemyśleń i pozwalającym spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z nieco innej perspektywy.

MP