Wybory RSU

Dnia 04.02.2015 r. w auli naszej szkoły odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli klas. W czasie zebrania usłyszeliśmy sprawozdania z działalności członków RSU. Jednogłośnie zostało udzielone absolutorium RSU 2014 i wybrano nową RSU 2015.

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego 2015:

Przewodniczący: Mateusz Mucha - 2c,

Zastępca przewodniczącego: Artur Chudy - 2b,

Zastępca przewodniczącego: Przemysław Bartkowiak - 1a,

Skarbnik: Paulina Zgoła - 2a,

Sekcja techniczna: Adrian Przewoźny - 2c, Tobiasz Skoracki - 2c, Marcin Pawlak - 2d, Jakub Karolczak - 1b,

Sekcja promocji szkoły:  Wojciech Dolatowski - 2b, Anna Porzucek - 2e,

Sekcja rewizyjna: Anna Libront - 2b, Aleksandra Król - 1c,

Sekcja plastyczna: Agnieszka Krzyżyńska - 2e, Patrycja Mruk - 2e, Kinga Gajda - 1d,

Sekcja fotograficzno - filmowa: Oliwia Adamczak - 2d, Klaudia Łukaszewska - 2d, Wiktoria Twardowska - 1b.