Wybory przewodniczącego SU

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GOSTYNIU

Komisja wyborcza w składzie:
Anna Libront - przewodnicząca
Zuzanna Jankowska - członek
Przemysław Bartkowiak - członek
Marta Radczyk - członek

Po przeliczeniu głosów oświadcza, iż:
Uprawnionych do głosowania było 381 uczniów.
W głosowaniu udział wzięło 344 uczniów.
Głosów nieważnych było 42.
Na Mateusza Muchę z klasy 2c oddano 229 głosów,
na Damiana Szymańskiego z klasy 1a oddano 73 głosy.

Nowym przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu został Mateusz Mucha.