Wyjazdy edukacyjne na UAM w Poznaniu

23 i 24 września 2014r. odbyły się wyjazdy edukacyjne na Wydział Historyczny Instytutu Historii UAM w Poznaniu, w których udział wzięli uczniowie klasy IIc pod opieką pana prof. Romana Glury. Tematem tegorocznej -VII edycji spotkań z cyklu ,,Powtórka przed... - wykłady i warsztaty z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” były "Konflikty wojenne i wielkie kryzysy na przestrzeni wieków".

Pierwszego dnia rano mieliśmy przyjemność uczestniczyć w godzinnym wykładzie pt: ,,Wojna i pokój w opinii Greków i Rzymian” wygłoszonym przez prof. dr. hab. Kazimierza Ilskiego. Po przerwie uczestnicy wykładów mieli do wyboru VII grup , do których mogli dołączyć, każda z nich miała inny temat zajęć a warsztaty dotyczyły pracy z materiałem źródłowym. Następnie wzięliśmy udział w wykładzie prof. dr. hab. Zbigniewa Górczaka o „Kryzysie monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku". Pobyt na uniwersytecie zakończyły wybrane zajęcia z profesorami wykładającymi na uczelni.

Kolejnego dnia pierwszym elementem spotkania były pokazy filmów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, następnie wysłuchaliśmy dwóch wykładów: dr. hab. Przemysława Matusiaka na temat "Kryzys - rewolucja - powstanie. O niestabilności politycznej Europy w pierwszej połowie XIX wieku” oraz „Dwudziestolecie międzywojenne jako skutek I wojny światowej” prof. dr. hab. Karola Olejnika. Pobyt na poznańskiej uczelni zakończyliśmy losowaniem nagród książkowych, w gronie szczęśliwych zwycięzców znalazła się nasza koleżanka.

Marta Radczyk II c