Dzień Edukacji Narodowej – święto nas wszystkich!

14 października 2016 roku obchodziliśmy uroczyście w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Danuta Niedźwiedzińska rozpoczęła piątkową uroczystość od powitania zaproszonych gości, emerytowanych nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, uczestników wymiany polsko-niemieckiej oraz uczniów.

Podczas przemówienia pani Dyrektor podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za trud i wysiłek wkładany w wykonywaną pracę, a raczej pełnioną misję, jaką jest zawód nauczyciela. Nie obyło się także bez zabawnych wspomnień z lat szkolnych. Wielu nauczycieli otrzymało nagrody, a Rada Samorządu Uczniowskiego wręczyła kwiaty wszystkim pedagogom. W dalszej części uroczystości podziękowania powędrowały w kierunku pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w naszej szkole.

Całą uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego LOGOS, który przygotował na ten dzień specjalne utwory. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, grupa teatralna MPF zaprosiła wszystkich na spektakl pt: ”Senne marzenie”, który zakończył się wręczeniem nagród nauczycielom w kategoriach: nauczyciel roku, światełko w tunelu oraz strzelec wyborowy.

Na koniec, przedstawiciele klas udali się do swych wychowawców oraz pedagogów, by złożyć najlepsze życzenia.

RSU