Drugie życie - Historia

Pierwsza edycja kampanii Drugie życie wystartowała w roku szkolnym 2008/2009. Od tego czasu, wzięło w niej udział ponad 250 tys. uczniów z 660 szkół. W ośmiu województwach (wielkopolskie, małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, śląskie, podkarpackie i łódzkie) młodzi ludzie rozdali ponad 820 tys. oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji.

Organizatorzy i patroni akcji

Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska. Kampania Drugie życie jest elementem rządowego programu „Partnerstwo dla Transplantacji” w Wielkopolsce i Małopolsce. W województwie wielkopolskim patronat nad kampanią objęli: Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski, Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania, Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina, Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły oraz media: TVP Poznań, Radio Merkury i Głos Wielkopolski. W skali kraju kampanii Drugie życie patronują: Abp Wojciech Polak – Prymas Polski, Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, prof. Lech Cierpka-Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Do akcji Drugie życie organizatorzy namawiają młodych ludzi, by inspirowali w swoich szkołach działania, mające na celu przekazanie środowisku jak największej ilości informacji o przeszczepach narządów. Kształt prowadzonej w szkołach kampanii zależy wyłącznie od kreatywności i zaangażowania młodzieży. Uczniowie mogą m. in. kolportować dostarczone materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Happeningi, zawody sportowe, przedstawienia teatralne, masowe biegi, filmy, teledyski, piosenki, sekcje zwierzęcych organów, akcje promocyjne w szkołach, parafiach, na cmentarzach, wystąpienia w mediach, wizyty u włodarzy miast i powiatów, na posiedzeniach rad miejskich i sejmików wojewódzkich… to tylko niektóre przykłady organizowanego przez młodych pozytywnego zamieszania.

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów do stworzenia szkolnego zespołu promującego akcję Drugie życie. Na zgłoszenia czekam do 30.09.2016r.

Katarzyna Chuda

 (Informacje o akcji pochodzą ze strony  http://drugiezycie.eu/)